logo

Politikamız

POLİTİKAMIZ /
  • ÇEVRE POLİTİKASI ISO 14001
  • İŞÇİ GÜVENLİĞİ ISO 18001
  • MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ISO 10002
  • KALİTE STANDARDI ISO 9001
ÇEVRE POLİTİKASI ISO 14001

ÇEVRE POLİTİKASI

EMİRİNOKS olarak Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak zararlı etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin arttırılmasıyla tüm ürün, üretim faaliyetlerini  gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak,

Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp hammadde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak,

Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,

Çevresel performansımız sürekli iyileştirilmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek,

Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, bu anlayışa kazandırmak,

Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık miktarını azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek, 

Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği kuralları çerçevesinde  sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır. Çevre Politikamızdır.

İŞÇİ GÜVENLİĞİ ISO 18001

İŞ GÜVENLİĞİ ve İŞÇİ SAĞLIĞI POLİTİKASI

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara, standartlara ve çalışma şartlarının gereklerine uygun bir çalışma ortamı sunmak ve sürekliliğini sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

* Tüm çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirmeyi sağlamak,

* Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında ki çalışmalarda sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

* İş kazası analizleri ile iş kazalarını minimum indirmeyi sağlamak,

* Çalışma ortamında termal konfor şartlarını sağlamak,

* İş sağlığı ve güvenliği konusundaki teknolojik gelişmeleri takip ederek yatırımlarımızı bu yönde planlamak,

* CE standartlarında ekipman ve kişisel koruyucu donanımları sağlamak,

* Tehlikeleri kaynağında önleme çalışmaları yapmak,

* Asıl işveren-alt işveren ilişkileri kapsamında yer alan tüm taşeron çalışanlarımızın yasal hak ve yükümlülükleri ve İSG konularında bilinçlendirilmesini sağlamak,

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ISO 10002
KALİTE STANDARDI ISO 9001

KALİTE POLİTİKASI

EMİRİNOKS vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan, kolay satın alınabilir ve kullanılabilir, güvenilir ürünleri geliştirmeyi, ve satış sonrası hizmet vermeyi,

Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek doğaya ve insana saygılı şekilde üretilmesini,

Toplam Kalite prensiplerini esas alarak, disiplin, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmayı, 

Sürekli iyileştirme doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde artışını hedefleyerek yükseltilmesi, yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmayı,

Yapılan her hizmete kalite öncelikli olmak üzere hizmette yapılan hataları sıfıra indirerek, başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle, tam uyumlu, istenen kalitede ve eksiksiz biçimde tamamlamayı,

Kalite Politikası Olarak Benimsemiştir.